lunes, 16 de marzo de 2009

"Personalmente creo que lo que es justo es juzgar a cada uno por lo que hace y no por un genérico de "políticos""

Hoy publico otra entrevista. En esta ocasión, la realizada a Agustí Cerdà i Argent, presidente de Esquerra Republicana del País Valencà. He traducido, para los castellanoparlantes, al castellano sus respuestas, intentando respetar la literalidad de las respuestas, por lo que cualquier incorrección en dichas traduciones es sólo achacable a mí.

Una breve presentación.

Hola, sóc Agustí Cerdà i Argent. Vaig nàixer a Canals fa 43 anys i fa 26 anys que visc a València. Actualment presidesc Esquerra Republicana del País Valencià.

(Hola, soy Agustí Cerdà i Argent. Nací en Canals hace 43 años y hace 26 años que vivo en Valncia. Actualmente presido Esquerra Republicana del País Valencià.)

¿Por qué te involucraste en política?

Quan em vaig afiliar al Moviment de Defensa de la Terra tenia 19 anys. Amb 19 anys no et planteges per què t’involucres en política! Amb el temps, no obstant, pense que la militància política va ser una manera constructiva de canalitzar l’odi i la ràbia que em provocaven i em provoquen les injustícies. Les nacionals i les socials.

(Cuando me afilíe al Moviment de Defensa de la Terra tenía 19 años. ¡Con 19 años no te planteas por qué te involucras en política! Con el tiempo, no obstante, pienso que la militancia política fue una manera constructiva de canalizar el odio y la rabia que me provocaban y me provocan las injusticias. Las nacionales y las sociales.)

¿Crees que la sociedad está comprometida con la política o la ve con desapego? Si existe ese desapego, ¿a qué puede deberse?

A la societat, en general -sempre hi ha egoistes i autistes socials- li interessa la política. Li afecta i en parla contínuament de política. El “desapego” el provoca el “politiquerio”, el no resoldre els problemes a base de pedaç rere pedaç.

(A la sociedad, en general -siempre hay egoístas y autistas sociales- le interesa la política. Le afecta y habla contínuamente de política. El "desapego" lo provoca la "politiquería", el no resolver los problemas a base de paso a paso.)

¿Ha cambiado la política en los últimos años mucho?

Huí és tan important que les propostes arriben a la societat de manera clara i nítida (i es fa molt complicat amb l’allau immens d’informació actual) com allò que vols que arribe. Això per un cantó; per l’altre, la tendència ha estat cap a la potenciació de l’individualisme, i això ha anat trencant la socialització de la informació que es donava en societats més socialment estructurades que aquesta de les darreries del segle XX i principis del XXI.

(Hoy es tan importante que las propuestas lleguen a la sociedad de manera clara y nítida (y se hace muy complicado con el alud inmenso de información actual) como aquello que quieres que llegue. Eso por un lado; por otro, la tendencia ha sido hacia la potenciación del individualismo, y eso ha ido rompiendo la socialización de la información que se daba en sociedades más socialmente estructuradas que ésta de finales del siglo XX y principios del XXI.)

¿Crees que los políticos en general aprovechan las ventajas de las nuevas tecnologías?

Crec que sí. En general tots els que ens dediquem a la política fem servir les noves tecnologies. Són instruments de comunicació ràpids i faciliten que la informació arribe. Com a contrapartida, sovint enyore allò que es perd amb l’immediatesa: la reflexió serena i de fons.

(Creo que sí. En general todos los que nos dedicamos a la política utilizamos las nuevas tecnologías. Son instrumentos de comunicación rápida y facilitan que la información llegue. Como contrapartida, a menudo añoro aquello que se pierde con la inmediatez: la reflexión serena y profunda.)

¿Sirven esas nuevas tecnologías para acercar a los ciudadanos y a los políticos?

No ho crec. Serveixen per fer arribar allò que pensa un partit o un individu, però la proximitat és mirar-se als ulls... això no enganya...

(No lo creo. Sirven para hacer llegar aquello que piensa un partido o un individuo, pero la proximidad es mirarse a los ojos... Eso no engaña...)

¿Se puede compaginar la política y la labor de Blogger?

Sí, encara que a mi no m’agrada el Bloggerisme de tindre que escriure tots els dies perquè sí. M’agrada més dir alguna cosa quan tinc alguna cosa a dir.

(Sí, aunque a mí no me gusta el Bloggerismo de tener que escribir todos los días porque sí. Me gusta más decir alguna cosa cuando tengo alguna cosa que decir.)

¿Crees que los políticos hoy en día están cerca de la preocupaciones de los ciudadanos y son accesibles?

"Polítics" és un genèric amb el qual a mi em costa d’identificar-me. Hi ha de tota mena i condició. És tan absurd dir que els “polítics” són tal o qual cosa, com dir que els andalusos o els madrilenys són tal o qual cosa. Hi ha de tot. Personalment crec que el que és just és jutjar a cadascú pel que fa i no per un genèric de “polítics”. Alguns estaran prop de les preocupacions dels ciutadans i/o seran més o menys accessibles i d’altres, a l’inrevés.

("Políticos" es un genérico con el cual a mí me cuesta identificarme. Hay de toda clase y condición. Es tan absurdo decir que los "políticos" son tal o cual cosa, como decir que los andaluces o los madrileños son tal o cual cosa. Hay de todo. Personalmente creo que lo que es justo es juzgar a cada uno por lo que hace y no por un genérico de "políticos". Algunos estarán más cerca de las preocupaciones de los ciudadanos y/o serán más o menos accesibles y otros, a la inversa.)

2 comentarios:

Jove Kovic dijo...

¡ Qué bien habla! Lástima que sea de Esquerra.

Kurtz dijo...

No seas tan duro
;)
Ya ves que de todo hay, como en todas partes.