jueves, 2 de abril de 2009

"Hay que cambiar muchas cosas"

Hoy publico otra entrevista, en esta ocasión, a Enric Morera, Secretario General del Bloc Nacionalista Valencià. Aquí os la dejo:


Una breve presentación.

Enric Morera Català, advocat i empresari; casat, tres fills.
Participe en el projecte nacionalista valencià des dels 15 anys.

(Enric Morera Català, abogado y empresario; casado, tres hijos. Participo en el proyecto nacionalista valenciano desde los 15 años.)

¿Por qué te involucraste en política?

Als 15 anys per un compromís amb la meua gent i el meu País. Sense política mai tindrem País Valencià.

(A los 15 añospor un compromiso con mi gente y mi País. Sin política nunca tendremos País Valencià.)

¿Crees que la sociedad está comprometida con la política o la ves con desapego? Si existe ese desapego, ¿a qué puede deberse?

Als ciutadans l'interesa la política amb maiuscules. S'ha pogut vore a la darrera companya als EEUU amb una participació molt important. No interesa la política dels partits polítics. Els partits estan distants de la ciutadania. Els equips de direcció dels grans partits estan blindats i exerceixen una greu uniformitat. No hi ha mecanismes d'apertura i al remat molts polítics (no tos som iguals) es preocupen més de les seues coses que de solucionar els problemes dels ciutadans. Cal canviar moltes coses.

(A los ciudadanos les interesa la política con mayúsculas. Se ha podido ver en la última campaña en Estados Unidos con una participación muy importante. No interesa la política de los partidos políticos. Los partidos están distanciados de la ciudadanía. Los equipos de dirección de los grandes partidos están blindados y ejercen una grave uniformidad. No hay mecanismos de apertura y muchos políticos (no todos somos iguales) se preocupan más de sus cosas que de solucionar los problemas de los ciudadanos. Hay que cambiar muchas cosas.)

¿Ha cambiado la política en los últimos años mucho?

Si, s'ha perdut frescura i apertura. S'ha guanyat en tecnificació i maquinaries molt complexes i tecnificades. Els grans partits han blindat la presència d'altres. Ací ens posaren la barrera del 5% però hi ha moltes tècniques per a mantenir un sistema de duopoli bipartidista. El mateix que al segle XIX: liberals-conservadors, socialistes-populars.

(Sí, se ha perdido frescura y apertura. Se ha ganado en tecnificación y maquinarias muy complejas y tecnificadas. Los grandes partidos han blindado la presencia de otros. Así, nos pusieron la barrera del 5% pero hay muchas técnicas para mantener un sistema de duopolio bipartidista. Lo mismo que en el soglo XIX: liberales-conservadores, socialistas-populares.)

¿Crees que los políticos en general aprovechan las ventajas de las nuevas tecnologías?

Molt poc. Els interessa els mitjans convencionals. Crec que sóc (ho dic amb modestia) dels pocs diputats valencians que tenen un Blog actualitzat, un videoblog i un Facebook.

(Muy poco. Les interesan los medios convencionales. Creo que soy (lo digo con modestia) de los pocos diputados valencianos que tienen un Blog actualizado, un videoblog y un Facebook.)

¿Sirven esas nuevas tecnologías para acercar a los ciudadanos y a los políticos?

Sí, i la seua importància creixerà.
És un esforç però és útil per a obtenir una comunicació horizontal i fluida.
Estem davant una revolució comunicativa que democratiza la informació. I la informació és poder.

(Sí, y su importancia crecerá.
Es un esfuerzo pero es útil para obtener una comunicación horizontal y fluida.
Estamos frente a una revolución comunicativa que democratiza la información. Y la información es poder.)

¿Se puede compaginar la política y la labor de Blogger?

Sí, jo ho faig. Ara mateix estic contestant esta entrevista mentre compatibilitze el meu treball com a diputat. Es qüestió de prioritats i per al Bloc i per a mi mateix que patim un apartheid informatius (quan no manipulació) és fonamental mantenir una comunicació directa amb la gent interessada en les nostres opinions-reflexions...etc; a més ens aporten suggerències i tens un termometre de la realitat. Molts polítics perden el sentit de la realitat.

(Sí, yo lo hago. Ahora mismo estoy contestando esta entrevista mientras contabilizo mi trabajo como diputado. Es cuestión de prioridades y para el Bloc y para mí mismo, que padecemos un apartheid informativo (cuando no, manipulación) es fundamental mantener una comunicación directa con la gente interesada en nuestras opiniones-reflexiones... etc; además, nos aportan sugerencias y tienes un termómetro de la realidad.Muchos políticos pierden el sentido de la realidad.)

Curiosamente, en las elecciones autnómicas y municipales de 2007, varios candidatos se presentaron con blogs (Glòria Marcos, Carmen Alborch, Alberto Fabra y tú, entre los más importantes). ¿Cuál es el "secreto" para que el tuyo siga hoy vigente mientras que los otros han desaparecido o permanecen sin actualizar desde el día de las elecciones?

La credibilitat d'un "polític" també es manté en els aspectes formals. Jo no el vaig fer per un interés electorals.

(La credibilidad de un "político" también se mantiene en los aspectos formales. Yo no lo hice por un interés electoral.)

¿Crees que los políticos hoy en día están cerca de las preocupaciones de los ciudadanos y son accesibles?

Polítics hi de molts tipus. De fet són un reflexe de la societat on viuen. En gran mesura crec que estan més pendents d'acomplir les consignes internes.

(Políticos hay de muchos tipos. De hecho, son un reflejo de la sociedad en la que viven. En gran medida creo que están más pendientes de cumplir las consignas internas.)

Y para terminar, una pregunta de política: ¿Existe en la Comunidad Valenciana recelo hacia las candidaturas nacionalistas y las de izquierdas? ¿Las vinculan con el catalanismo?

Durant molts anys, el duopoli bipartidista s'ha dedicat a dividir, enfrontar, provincialitzar el nostre poble per a evitar que emergira amb molta força una opció clara, que sense subordinació ni sucursalisme defesara els nostres interessos. El Bloc s'ha projectat com una força política que busca solucions en clau valenciana als problemes que té el nostres poble. Som un projecte obert que es defineix com a valencianista i progressista. Tenim una perspectiva de creixement sumant i compartint amb tots aquells grups que vullguen cooperar amb nosaltres per millorar la realitat del nostres poble.

(Durante muchos años, el duopolio bipartidista se ha dedicado a dividir, enfrentar, provincializar nuestro pueblo para evitar que emergiera con mucha fuerza una opción clara, que sin subordinación ni sucursalismo defendiera nuestros intereses. El Bloc se ha proyectado como una fuerza política que busca soluciones en clave valenciana a los problemas que tiene nuestro pueblo. Somos un proyecto abierto que se define como valencianista y progresista. Tenemos una perspectiva de crecimiento sumando y compartiendo con todos aquellos grupos que quieran cooperar con nosotros para mejorar la realidad de nuestros pueblos.)

No hay comentarios: